Star Wars X-Wing

woensdag 5 februari 2020

Star Wars X-Wing

door Thomas Van Reeth

De titel zegt alles. In dit spel speel je ruimte gevechten met X-wings en TIE-fighters. Gevechten op veel kleinere schaal dus dan bij Star Wars Armada. Met de verschillende uitbreidingen kan je extra schepen toevoegen een je ruimtevloten. Aangezien ik Armada al verschillende keren heb gespeeld zal het verschil tussen beide spellen ook aan bod komen in deze review.

Inhoud

Met deze core set kan je spelen met 1 X-wing en 2 TIE-fighters. Deze miniaturen zijn inbegrepen en pre-paint. Je kan het dus snel opzetten en beginnen. Bij het ‘learn to play’ scenario zijn het 3 standaard ruimtetuigen, maar er is de (beperkte) mogelijkheid tot customizen. Voor de X-wing is het bijvoorbeeld mogelijk om voor Poe Damaron te kiezen. Deze heeft meer en betere mogelijkheden dan de standaard X-wing. Met de verschillende uitbreidingen wordt deze mogelijkheid steeds uitgebreid. Je kan grotere vloten bouwen en de schepen meer customizen. Het spel zal hierdoor natuurlijk langer duren.

Elk schip heeft een aantal statistieken. Primary waepon, agility, shield value, hull value en een pilot skill. Daarnaast heeft elke schip een manoeuvre dial. Voor het spel zelf zijn er nog verschillende manoeuvre templates, dobbelstenen en een range ruler. Deze heb je nodig voor elk spel. Er zijn nog wat verschillende kaarten om de schepen te kunnen aanpassen, wat asteroid tokens om je spelbord te kunnen aanpassen, wat upgrade kaarten, damage kaarten en de nodige tokens. Er zit ook een mission guide bij en de nodige tokens voor deze missions. Een playmat is niet inbegrepen, maar is ook niet noodzakelijk. Al zorgt een playmat er wel voor dat het spel er veel cooler uitziet.

Het spel

Je speelt dit spel met 2 spelers. De ene speler speelt met de Resistance, de andere met de first order (Duuh). In de eerste basisdoos zijn dit de Rebels en the empire. Je kan dit steeds wisselen, maar het is wel makkelijker als je altijd met dezelfde ‘factie’ speelt zodat je de schepen leert kennen. Zo hoef je
ook maar van 1 factie uitbreidingen te kopen (moest je dat willen. Natuurlijk wil je dat).
Elke beurt bestaat uit een 4 verschillende fasen. In de eerste fase bepaalt elke speler voor al zijn schepen welk manoeuvre hij/zij wenst uit te voeren. Je geeft dit aan op de manoeuvre dial en legt die omgedraaid naast elk schip. De manoeuvre dial’s geven per schip een aantal verschillende mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn weer onderverdeeld in groene (gemakkelijk), witte (normaal) en rode (moeilijke). In tegenstelling tot Armada moet je niet op voorhand plannen. In de tweede fase worden alle schepen verplaatst. Je begint hierbij met het schip dat de laagste pilot skill heeft. Bij deze verplaatsingen komen de verschillende manoeuvre templates aan bod. Je zoekt de template die bij je keuze op de manoeuvre dial past, legt die vooraan je schip en daarna zet je je schip aan de andere kant van de template. Hierdoor gaat dit allemaal zeer vlot.
Als alle schepen verplaatst zijn kunnen de schepen elkaar aanvallen (3 e fase). Hierbij wordt er gestart met het schip met de hoogste pilot skill. In  tegenstelling tot Armada kan een schip hier enkel naar voor schieten (op zich wel logisch natuurlijk) en kan een schip maar 1 keer schieten. Je bepaalt je
doel en gooit een aantal dobbelstenen (gelijk aan je primary weapen stat). De tegenstander gooit met de (andere) dobbelstenen (gelijk aan zijn agility stat) en beide resultaten worden vergeleken. Als de verdediger effectief geraakt is verdwijnt er 1 (of meerdere) van zijn shield tokens. Als hij geen
shield tokens meer heeft krijgt hij 1 (of meerdere) damage kaarten. Als hij evenveel (of meer) damage kaarten heeft als zijn hull value is het schip kapot.
In de laatste fase worden er tokens verwijderd (indien nodig) om alles klaar te maken voor de volgende beurt. In het ‘learn to play’ spel is deze fase niet echt nodig.
In tegenstelling tot Armada (waar het spel 6 beurten duurt) duurt het spel tot 1 speler al zijn schepen verloren heeft. Dit zorgt er voor dat het spel enorm lang kan duren. In onze laatste beurten manoevreerden we telkens op dezelfde manier waardoor we net buiten elkaars bereik bleven. Het is dan echt wachten tot er iemand eens iets anders doet en de ene speler de andere kan afmaken. In het hele spel zijn er nog een aantal zaken ingebouwd om het echter te doen lijken. Zo krijg je bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een moeilijk manoeuvre een stress token. Dit token verdwijnt als je een gemakkelijk manoeuvre doet. Zolang je het stress token hebt kan je geen moeilijke manoeuvre meer uitvoeren. Elk schip heeft ook speciale acties die je kan uitvoeren en die bij elk schip anders zijn.
Tijdens het spel heb je het gevoel dat alles zeer snel verloopt. De schepen bewegen, schieten en bewegen al weer. Door (in tegenstelling tot Armada) eerst alle schepen te verplaatsen (in een vooraf bepaalde volgorde) en dan pas te schieten moet er ook minder nagedacht worden over een zet. Dit is
duidelijk een verschil met Armada. Het is niet beter of slechter dan Armada. Gewoon anders. Bij Armada heb ik echt het gevoel van een hele vloot aan te sturen met alle nodige planning. Welk schip laat ik eerst aan bod komen. Doe ik dit schip nu al, of wacht ik nog tot een ander schip van de tegenstander aan bod is gekomen en daarna misschien binnen bereik is. Dit valt weg bij X-wing en zorgt zo voor een heel andere ervaring.

Het verdict

Net zoals Armada is dit geen spel voor elke speler. Maar als je van Star Wars houdt en je speelde vroeger graag met soldaatjes is dit de max. Het speelt heel vlot en het geeft je het gevoel van een dogfight. Een dikke pluim voor Fantasy Flight Games om binnen hetzelfde genre en thema 2 zeer verschillende spelen te ontwikkelen.

Andere artikels

War of the Ring

Crusader Kings

Star Wars Armada

Rovers van de Noordzee

Dead of Winter